Case: Ville hitta nytt förhållningssätt i ny livssituation, med snusfrihet som utgångspunkt.

Insats: Intervju för att definiera påverkande faktorer. Tre sessions med en veckas mellanrum för att hitta grundmotivation, livsmål och eliminera energidränerande filter i tolkning av omvärlden. 

Upplevt resultat

Sessionerna har varit mycket djupgående och rensat ut gammal stress, också klargjort vad som är viktigt för mig. Jag har också funnit min inre sårbarhet, som jag behöver beakta och ta om hand. Jag känner mig också mycket starkare i mötet med människor som försöker pådyvla mig deras sanningar.
 
Jag känner mig ytterst glad för sessionerna med dig och din fantastiska kunskap och förmåga.
 
Med hjärtliga hälsningar
 
Richard