Intresserad av nästa kurs? Signa här – inte bindande >>

Sleight of Mouth är en slags verbal Aikido – en metod för att bemöta och rucka på argument och övertygelser, som utvecklades av Robert Dilts som modellerade Richard Bandler, och som jag lärt av Doug O’Brien – en skicklig och erfaren hypnotisör (bland annat) från New York och författare till boken Sleight of Mouth.

SleightofMouth-Formula-S

Tillsammans med Fredrik Praesto bjöd jag in Doug OBrien till International Hypnotists Guild och ordnade en kurs i Sleight Of Mouth – som döptes om till Slängd i Käften av några deltagare. Metoden är väldigt systematisk, och relativt enkel att tillämpa. Den bygger på 16 olika sätt att bemöta ett argument.

I princip bygger den på att vända motståndarens orubbliga energi mot sig själva, som i kampsporten Aikido, för att på ett icke-aggressivt sätt kunna öppna dörren till ett nytt perspektiv eller en annan lösning.

Ramen som allting bygger på är att säga “ja” följt av intentionen “och” och sedan ett av de andra 16 möjliga motargumenten (modell av världen, konsekvens, hierarki osv).

“Jag förstår/respekterar/uppskattar intensiteten i din synpunkt, OCH/MEN…”

Precis som i kampsport vet man inte vilken av dessa 16 som kommer att fungera i en given situation, målet är att vänja sig vid att ha många verktyg.

Här är några exempel på Sleight of Mouth

Argument/övertygelse: “Cancer leder till döden.”

1. Möt argumentets intention
Jag förstår att din intention är att förebygga falska förhoppningar, men just nu hindrar du alla förhoppningar. Låt oss hitta ett alternativ…”

2. Peka på konsekvensen av argumentet
Den typen av argument brukar bli själv-uppfyllande profetior, eftersom dom får människor att sluta leta efter alternativa lösningar…”

3. Omdefiniera av argumentet
Det är inte cancer som skapar död, det är immunförsvaret som bryts ned, låt oss undersöka olika sätt att bygga upp det…”

4. Fokusera på en ny konsekvens
Det viktiga är inte vad som orsakar död, utan vad som orsakar liv och hälsa, låt oss fokusera på det…”

5. Använd argumentet på argumentet
Den sortens argument har spridit sig som cancer, det skulle vara intressant att se vad som händer om dom dör ut…”

6. Ge ett motexempel
Det finns fler och fler exempel på människor som har överlevt cancer, och att fler dör av andra saker – känner du till någon som har haft cancer och överlevt?”

Detta är några olika exempel.
Doug O’Brien har skrivit The Users Guide to Sleight of Mouth >>
Du kan också kolla hans websida www.sleightofmouth.org

Om du är intresserad av en kurs i Sleight of Mouth, hör av dig!

Doug-hypnos-kurs