En av de största utmaningarna vid återuppbyggnad och fredsbyggande i fotspåren av krig och folkmord är hur folk mår, eller snarare: Post Traumatisk Stress. De är också lika utnamande i ett fredligt samhälle efter oförutsedda och överväldigande situationer.

I motsats till vad många hävdar är de möjlgt att bli befriad från traumatisk stress, och det finns Första Hjälpen metoder som är förvånansvärt kraftfulla, även jämfört med samtalsterapi och medicinering. Vi har erfarenhet från ett stort antal sessioner, sedan 6 år tillbaka, med bestående resultat.

Vi har erferenhet av att arbeta med stora grupper på 10-100 personer samtidigt, och vi har använt musik och poesi med lokal förankring, för att återställa den traumatiska reflexen. Vi har två traumacenter med dokumenterade fallstudier ochvi samarbetar med stressforskare med mätbara resultat. För det mesta är våra resultat inspirerande. Läs mer om våra vittnesbörd från Rwanda, D.R. Congo or Tchad på www.peacefulheart.se.