Alla upplevelser är möjliga att läka!

Symptom på Traumatic Stress kan vara: Sömn, matsmältning, förstoppning, aggresivitet, energilöshet, tappa hoppet, rädsla, panikångest, tappa fokus, huvudvärk med mera.

Trauma Tapping Technique kan integreras i arbetsflödet för grupper, överlevare, skolor, kyrkor, hjälparbetare, flyktingläger, m.m. tillsammans med grundläggande kunskap om neurologi och PTS. Läs mer här >>

Du kan boka en kurs, föreläsning eller workshop: +46704-888418