Dag 2

Bredda verktygslådan

 • Slalom-tekniken – få tiden att räcka oavsett
 • Domino-tekniken – taktiskt effektiv i små lustfyllda tuggor
 • Bongårdstekniken – Prioitering
 • Livbåts-tekniken – kalibrera självkänsla och relationer
 • Filmförlängnings-tekniken för alla beslut och vanor
 • Kejsar-tekniken för att frigöra livskvalitet
 • Mikromuskel-tekniken för mental idrott
 • Andlig Landskapsarkitektur – Instruera din själs trädgårdsmästare
 • Undermedvetet lärande och skapande
 • Emotionellt Immunförsvar – stoppa alla energiluckor

Omsätt ditt välmående i dagliga handlingar

 • Konsten att bära ut sopor och fylla i en deklaration i ett glädjerus
 • Konsten att möta motgångar, sjukdom och död med harmoni
 • Lär dig skillnaden på perfektion och mästerlighet
 • Smile of a century – Programmera ditt livsfacit fysiskt (övning)
 • Implementera Time Slicing teknikerna i alla dagliga handlingar

Kursen ger dig praktiska verktyg och insikter som aktiveras automatiskt så fort du omsätter dom i handling.