Om du eller ditt företag vill ha en kurs maila u.sandstrom@gmail.com eller 0704-888418.

Det här är en praktisk beskrivning av hur Sleight of Mouth fungerar i praktiken. Fördelen med att lära sig detta i en workshop är att få guidning i vad som verkar vara hårfina skillnader, hur du kan kombinera flera med varandra, och framförallt, att öva. Att öva i grupp är alltid mer lärorikt än att öva ensam, eftersom du bara kan ifrågasätta det du själv inte förstår och uppfattar. I grupp får du ta del av  flera perspektiv och frågor.

SleightofMouth-Formula-S

FÖR-PEPP
Du behöver inte komma ihåg alla 16 perspektiven, men ju fler du minns desto större flexibilitet har du i en diskussion med någon som är fast i en övertygelse. Försök minnas så många du kan, genom att göra verkliga övningar. Du kan använda pdf-mallen eller bara skissa på ett papper. Du klarar detta. Det handlar nästan bara om att öva.

DEFINIERA PÅSTÅENDET
För att kunna tänka snabbt behöver du nu bara vara klar över vad det är för ett påstående/övertygelse/tro du vill bemöta. En övertygelse är som en väska man packar upp för att kunna sortera.

En övertygelse bygger ofta på tre delar:

Orsak > Verkan > Komplex betydelse
Exempel
Alla som har akademisk utbildning > Är kloka > Därför bör dom leda landet

Ibland är det bara en orsak verkan: När det regnar > blir det blött
Ibland är det bara en komplex betydelse: Det är blött, därför borde vi ha stannat hemma

Oavsett vilket kan man tillämpa dom 16 principerna. Men först: fyra grundläggande strategier som gör att du kan bemöta argument:

  1. Ifrågasätt eller byt ut betydelsen
  2. Ifrågasätt eller byt ut orsaken
  3. Ifrågasätt eller byt ut jämförelser
  4. Ifrågasätt eller byt ut logiska nivåer

FÖRSTA MENINGEN SKALL ÖPPNA DÖRREN 

Första steget i en lyckad förhandling, om vad som helst, är att skapa ett fredligt samförstånd som gör det möjligt att diskutera. Detta gör du enkelt genom att börja en mening med någon av följande meningar

“Jag respekterar att du tycker så, och…”
“Jag förstår att du tycker så, och…”
“Jag håller med om att du tycker så, och…”

Finessen är att du i samtliga fall inte har vikt från din egen ståndpunkt, men visar att ni kan komma överens om något.

EXEMPEL
Här är ett komplett praktiska exempel på Sleight of Mouth

Argument/övertygelse“Cancer leder till döden.”

1. Möt argumentets intention
Jag förstår att din intention är att förebygga falska förhoppningar, men just nu hindrar du alla förhoppningar. Låt oss hitta ett alternativ…”

2. Peka på konsekvensen av argumentet
Den typen av argument brukar bli själv-uppfyllande profetior, eftersom dom får människor att sluta leta efter alternativa lösningar…”

3. Definiera om orsaksdelen av argumentet
Det är inte cancer som skapar död, det är immunförsvaret som bryts ned, låt oss undersöka olika sätt att bygga upp det…”

4. Fokusera på ett nytt mål
Det viktiga är inte vad som orsakar död, utan vad som orsakar liv och hälsa, låt oss fokusera på det…”

5. Använd argumentet på argumentet
Den sortens argument har spridit sig som cancer, det skulle vara intressant att se vad som händer om dom dör ut…”

6. Ge ett motexempel
Det finns fler och fler exempel på människor som har överlevt cancer, och att fler dör av andra saker – känner du till någon som har haft cancer och överlevt?”
 

7. Ändra inramningens storlek
Är det en övertygelse du vill föra över på dina barn? Om alla människor delade den övertygelsen skulle ingen längre leta efter ett botemedel…”

8. Ge en annan modell av världen
Inte alla läkare håller med om det. Många tror att vi har muterade celler hela tiden, och det bara är när immunförsvaret blir för lågt som detta blir ett problem…”

9. Gör en verklighetskontroll
Hur gör du, specifikt, för att vara säker på det? Hur märker du om det inte är sant?

10. Överdriv teorin in absurdum
Menar du att så fort det uppstår ett fel eller en mutation i en pytteliten del av ett system, så kommer hela systemet alltid att gå under?

11. Be om specifika bevis i detalj
Vilka cancer sorter, specifikt? På vilket sätt, specifikt, dör man av det?”

12. Gör en metafor/liknelse
“Cancer är som ett grönt fält, och vita celler är som får. Om stress, överdriven medicinering, strålning, dålig diet med mera minimerar antalet får i fältet så kommer gräset att bli vildvuxet. Men om du koncentrerar dig på att göra det möjligt att återskapa så många får som möjligt så kommer ekologisk harmoni att återuppstå.”

13. Definiera om effektdelen av argumentet
“Cancer orsakar inte död, det orsakar stress, oro och att man tappar hoppet. Övertygelser som denna är vad som skapar depressioner, som kan vara livsfarliga”

14. Tillämpa övertygelsen på sig själv
Det är en rätt dödlig övertygelse att hålla fast vid

15. Hitta något som är på en högre hierarkisk nivå
Tycker du inte att det är viktigare att fokusera på vad som gör livet värt att leva för alla, snarare än att fokusera på sin egen möjliga död?”

16. Gå till högsta Meta-nivån
Du kan bara hålla fast vid den förenklade övertygelsen eftersom du inte har en modell som låter dig undersöka och testa alla komplexa variabler som är involverade i att en person lever och dör”