Case: Upplever en minskad allmän glädje i tillvaron  och låg energi.


Insats: Intervju för att definiera livsmål med “6 logical levels” påverkande faktorer och förebilder, lånade resurser från förebilder och future pacing med resursförebilder och lyckat resultat…

Upplevt resultat

TACK Ulf! Jag har inte varit så här lättad på hur länge som helst! Duracellkaninen har ändrat riktning från väggen o jag har helt plötsligt massor av kul grejer att göra verklighet av! 🙂

Fakturan är mottagen o betald.
Tack igen! 🙂