Case: Man vill hitta nya strategier och vanor.
Insats: Två sessions. Bred blandning av metoder. Metaforer. Tapping. NLP. Upplösning av koppling mellan ångest och gamla betingningar.
Upplevt resultat:
Hej Ulf
Sessionerna har varit mycket djupgående och rensat ut gammal stress, också klargjort vad som är viktigt för mig. Jag har också funnit min inre sårbarhet, som jag behöver beakta och ta om hand. Jag känner mig också mycket starkare i mötet med människor som försöker påhyvla mig deras sanning. Jag känner mig ytterst glad för sessionerna med dig och din fantastiska kunskap och förmåga.
Med hjärtliga hälsningar
R