Case: Vill hitta mer tillit till sin partner i olika specifika situationer, gärna helt fritt från svartsjuka

Insats: Intervju för att definiera påverkande faktorer, “Timeline pacing” över bro till tidigare upplevelser… ankring av bra självkänsla… lånade resurser från förebilder och “växthuseffekten” vid dessa situationer….

Upplevt resultat

Tack, jag går fortfarande omkring i ett slags förundrat lyckorus, underbart! Och det bästa av allt, en hel vecka utan en enda svartsjukescen, underbart!!!!