Det här är kursen för dig som är kroppsterapeut och vill komplettera det du gör med handgripliga och effektiva mentala verktyg för att kunna hjälpa dina klienter öka effekten av din behandling.
Har du någonsin känt att du inte riktigt “når fram” till din klient, eller har du varit med om att en klient får ett känslosammanbrott i samband med fysisk kroppsterapi?
 
Du lär dig
– Att arbeta från båda håll body-mind
– Hantera känsloutbrott kopplade till spänningar
– Hur språket påverkar kroppen
– Hur stress påverkar fysisk läkning
– Stressregleringens A B C
– Att lösa upp fysiska minnen
– Hypnosavslappning i sin enklaste form
– Hur trauma kan bo i kroppen
– Ord som kan öka/hindra läkning
 
Du kommer att förstå
– Mekanismerna i emotionell och traumatisk stress
– Kopplingen kropp-sinne
– Hur klienters humör kan påverka ditt och hur du skyddar dig
– Grundläggande neurologi och hormoner i sammanhanget
– Hur du kan depotentiera laddade minnen
– Hur placebo och nocebo spelar in och skapas i klientens värld
– En grund i Reflective Repatterning och Clean Language
 
Dessutom lär du dig två fysiska tekniker
– Hur du kan hjälpa utan att behöva prata med TTT
– Grunder i Havening Techniques
 
Du som är intresserad av detta har en befintlig massage-terapeutisk verksamhet och råkar ibland ut för klienter som kanske får känslomässiga reaktioner eller som inte är i kontakt med “sig” och därför kanske inte svarar på behandlingen fullt ut.
 
I bägge fall får du verktyg som hjälper dig öppna, stabilisera och guida på ett högre plan med den erfarenhet du redan har.
 
Tid: 10-11:e Februari 10-16
Plats: Upplandsgatan 6, Stockholm
Pris 3.996 kr ex moms (4.995 kr inklusive moms)
 
Boka genom att maila u.sandstrom@gmail.com
Frågor kan ställas via sms till 0704-888418
 

Kursen är framtagen på initiativ av Kroppsterapeut Tone Lyche av Ulf Sandström.

                    
.       Tone Lyche                                          Ulf Sandström
Handson-kroppsterapi.se                       ulfsandstrom.se