Case: Har upplevt viss tröghet i processen att få fart på karriär och utbildning.
Insats: Definition av mål och kalibrering av vägen dit, ett coach-samtal.

Upplevt resultat

Jag tyckte att Coach-samtalet var en ögon-öppnare. Saker som egentligen var uppenbara blev plötsligt VÄLDIGT uppenbara. Det hjälpte mig jättemycket.