När enskilda spelare flyttas från ett land till ett annat påverkas ofta deras prestationsförmåga av anpassning till ny kultur och språk. Anpassningstiden kan påskyndas rejält med specifik coachning.