Kunskap och erfarenhet

Jag är certifierad och diplomerad inom ett antal olika områden, däribland hypnos i många olika former, Trauma Tapping Technique (TTT), Neuro Linguistic Programming (NLP), Group Dynamics och Havening Techniques.

Jag har utöver detta bred erfarenhet av att arbeta internationellt med såväl OS-atleter, artister och topp-chefer inom näringslivet som krigsöverlevare, barnsoldater, kvinnor utsatta för sexuellt våld och långtidssjukskrivna.

Jag är medförfattare till boken Resolving Yesterday – First Aid for Stress and Trauma with TTT på Amazon.

Jag är ansvarsförsäkrad i Nordeuropa Försäkring och har tystnadsplikt enligt samma regler och omfattning som primärvården.