Case: Kvinna önskar fokusering inför framtida förhållande.
Insats: Definition av önskat fokus med utgångspunkt från andra talanger, förminskning av målstörningar, trans-inlärning av detsamma, en session.

Upplevt resultat:

“Jag vill bara ge dig lite återkoppling på vad som hänt, jaaaaa jobbet vi gjorde gav resultat, en man fångade mitt hjärta på resan, och han finns kvar ännu…”