Det här är en video från mig och min kollega Gunilla Hamne i Peaceful Hear Network som presenterar vårt arbete med Första Hjälpen för stress och trauma för att kunna bygga fred efter internationella konflikter. Den gjordes för den internationella konferensen  ‘Freedom – Our Responsibility’ i Sydafrika 2014.

Kolla konferensen här: www.zafor.org